Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Pandemin sätter höstens agenda

Efter en relativt lugn sommar är det nu dags att göra ett avstamp inför höstens näringspolitiska arbete. Som vanligt saknas det inte frågor att ta tag i, men till skillnad från andra år kan vi konstatera att det är yttre omständigheter, jag pratar så klart om pandemin, som i höst sätter vår agenda. Vi behöver arbeta både för kortsiktiga lösningar och sådant som är viktigt på längre sikt.

Det finns ett antal frågor som här och nu sysselsätter landets beslutsfattare, utöver oron för en andra våg av smitta. Det handlar om coronakommissionens uppdrag att utvärdera svensk krisberedskap liksom, med mycket snar deadline, analysera orsakerna till smittspridningen inom äldreomsorgen. Det handlar också om väntande patienter och hanteringen av vårdskulden i landets regioner. Dessutom pågår diskussioner om finansiering och vad som är tillräckliga resurser i välfärdens verksamheter. I alla dessa frågor är det viktigt att vi förmedlar insikter och förslag utifrån verkligheten i våra medlemsföretag. Det arbetet har vi påbörjat.

Vårdföretagarna har också ett uppföljningsarbete att göra, inte minst vad gäller den utlovade kompensationen för coronakostnader som vården och omsorgen har haft. Det handlar inte så mycket om huruvida den avsatta kompensationen ska räcka eller inte. Där har finansministern varit tydlig, oavsett slutnota, lovas vården och omsorgen full kompensation. Istället handlar frågan om hur privata vård- och omsorgsgivare får sina kostnader kompenserade när systemet tillåts variera med antalet kommuner och regioner i landet och det saknas tydliga instruktioner. Det finns med andra ord en stor potential för förbättring.

Sådant som vi identifierat som strukturella problem sedan lång tid tillbaka blir extra synliga i tider av snabba politiska beslut. De olika villkoren märks genom att vi ständigt måste agera mot missgynnande av privata vård- och omsorgsgivare i statliga satsningar. Under pandemin har det märkts vad gäller satsningen på kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen, tillgång till systemet för kompensation av coronakostnader och tillgång till flera av de företagsstöd (krispaket) som har sjösatts. Hitintills har vi lyckats i denna del. Och vi lovar att fortsätta det arbetet.