Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Är 11 miljarder i coronakostnader en rättvisande siffra?

Nu står det klart, medlen som avsatts till vården och omsorgen för coronakostnader räcker inte. Landets kommuner och regioner har ansökt om drygt 11 miljarder kronor hos Socialstyrelsen, mer än dubbelt så mycket som regeringen hade öronmärkt för ändamålet. Det är välkommet att finansministern snabbt reagerat och gett beskedet att alla kostnader ska ersättas, oavsett slutnota, men frågan är om privata vårdgivares merkostnader har kommit med i ansökningarna?

Finansministern och regeringen lovade redan i våras att vården och omsorgen kan räkna med full ersättning från staten för de merkostnader för till exempel skyddsutrustning, testmaterial och extra personal som coronapandemin har fört med sig. Vid två tillfällen har storleken på statsbidraget höjts och det har slagits fast att regioner och kommuner ska ansöka om kompensation också för de kostnader som privata utförare har haft.

När den första av två ansökningsomgångar nu är till ända vittnar Vårdföretagarnas medlemmar om att landets kommuner och regioner har gjort mycket olika tolkningar av hur privata utförares merkostnader ska redovisas, och i vissa fall om de alls har rätt att ingå i ansökningarna. Dessutom har utförare av personlig assistans hamnat helt utanför kompensationssystemet, något som Vårdföretagarna krävt att regeringen ska ändra på. Därmed är frågan om de begärda 11,2 miljarderna ger en rättvisande bild av vården och omsorgens fulla coronakostnader?

Nu tar Socialstyrelsens granskning av ansökningarna vid och besked om utbetalningar väntas först senare under hösten. Det blir en lång väntan med oviss utgång, i synnerhet för små vårdgivare som inte med samma självklarhet som en kommun eller region kan gå med underskott under en längre tid.   

När Vårdföretagarna tillsammans med Famna strax efter sommarledigheterna (20/8) hade möte med socialminister Lena Hallengren i frågan betonade hon att Sverige inte ”har råd att avvara någon vård- och omsorgsaktör i detta läge, alla aktörer som finns måste användas för att klara de uppdämda behoven av vård och omsorg”.

Så är det förstås. Därför är det så viktigt att kommuner och regioner tar sitt ansvar och ansöker om kompensation också för de coronakostnader som privata utförare har haft.

Det är bra att finansministern nu tydligt signalerar att löftet gäller oavsett slutnota, men lika viktigt är att regeringen pekar med hela handen vad gäller löftet om att också de privata vårdgivarnas extrakostnader ska kompenseras. Till den andra ansökningsomgångens slutdatum den 30 november måste privata vårdgivares möjligheter att ansökan om kompensation förenklas och processen för hur det ska gå till ensas över hela landet.

Det får inte råda någon tvekan om att vården och omsorgens alla aktörer omfattas av regeringens löfte om full ersättning efter pandemins alla fantastiska insatser.

Detta kommer Vårdföretagarna fortsätta att bevaka.