Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna föreslår fyra frågeställningar som regeringens coronakommission bör ställa. Det handlar om krisledning, beredskap, krisförberedelse och smittspridning på äldreboenden.

Inom kort tillsätter regeringen den kommission som ska granska hanteringen av coronapandemin. Ett förslag till direktiv för kommissionen är ute på remiss hos riksdagspartierna. Vårdföretagarna vill lyfta fyra frågeställningar som kommissionen bör besvara: krisledning, bristande beredskap, avsaknad av krisförberedelse och orsak till smittspridning på äldreboenden.

– Vårdföretagarna vill bidra utifrån de erfarenheter som våra medlemmar har fått under pandemin. Våra medlemmar har snabbt ställt om sina verksamheter till nya förutsättningar, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

– Krisledningen har brustit. Kommittén måste se över vem som i ett krisläge har den övergripande ansvaret och mandatet att slå fast vad som gäller, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

Vårdföretagarnas fyra frågor

Vem bestämmer i en kris?

Brister i beredskapen?

Avsaknad av krisförberedelse?

Orsaker till smittspridning på äldreboenden?

Läs mer om vilka Vårdföretagarna anser bör besvaras av en coronakommission här: https://www.vardforetagarna.se/2020/06/stefan-lofven-har-ar-fragorna-for-coronakommissionen/