Hoppa till innehåll

Mellan juni 2022 och juni 2023 ökade antalet individer som väntat längre än 90 dagar på utprovning av en hörapparat med drygt 6 000, motsvarande en procentuell ökning med närmare 150 procent.

Det är stor skillnad i utvecklingen det sista året i antalet individer som väntat på en åtgärd/operation
längre än 90 dagar beroende på specialitet.

Mellan juni 2022 och juni 2023 ökade antalet individer som väntat längre än 90 dagar på utprovning av en
hörapparat med drygt 6 000, motsvarande en procentuell ökning med närmare 150 procent.

Det betyder andelen som väntat längre än 90 dagar på utprovning av en hörapparat har ökat f rån 27
procent till 49 procent av samtliga som väntar på utprovning av en hörapparat mellan juni 2023 och juni
2022.

Inom 9 av 17 specialiteter har antalet som väntat på en åtgärd/operation längre än 90 dagar ökat mellan
juni 2023 och juni 2022 medan i 8 av 17 specialiteter har antalet minskat.

”Det är allvarligt att utvecklingen tillåts fortgå, där vi ser att de som väntar länge blir allt fler och att de regionala skillnaderna är så stora. Men när vi också ser att utvecklingen inom vissa områden är positiv, och att vissa regioner klara sitt uppdrag bättre än andra finns ju hopp om att fler förbättringar kan åstadkommas. Att fler patienter ges chans röra sig över regiongränserna för att få vård där väntan är som kortats är inte minst en viktig nyckel”, säger Karin Elinder expert sjukvård. 

”Som vanligt ökar vårdköerna på sommaren både avseende antalet och andelen som väntat längre än 90 dagar på att få träffa en specialist eller få en åtgärd eller en operation. Tyvärr var juni den första månaden under 2023 då ett större antal patienter hade väntat längre än 90 dagar på en operation eller åtgärd jämfört med motsvarande månad 2022″, säger Björn Arnek branschekonom. 

Dokument