Hoppa till innehåll

Utvecklingen av vårdköerna inom Region Gotland är splittrad. Å ena sidan har antalet personer som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar för ett första möte med en specialist minskat tydligt under 2023. Å andra sidan har antalet personer som väntat på en åtgärd /operation ökat tydligt från hösten 2022 och framåt. En hypotes till den splittrad bilden är att när antalet som får en första kontakt med en specialist inom vårdgarantin ökar så leder det till att fler hamnar i kön till en åtgärd/operation. Övergripande har dock Region Gotland relativt få personer i förhållande till folkmängden som har väntetider längre än 90 dagar. Det gäller både en första kontakt med en specialist och en åtgärd/operation

– Det är bra att regeringen nu initierat det viktiga arbetet med att på allvar komma tillrätta med vårdköerna, bland annat med en nationell vårdförmedling. Här tittar vi specifikt på väntetider för vård som patienten bedömts behöva. Det behöver vara enkelt att hitta och söka vård där den kapaciteten finns, utan att begränsas av regionala gränser eller utförare. Än ligger ansvaret och arbetet här på regionerna som behöver hitta lösningar; med en nära samverkan och långsiktiga villkor är det möjligt att bygga en organisation där vård som bedöms behövas – också tillhandahålls, säger Karin Elinder expert sjukvård. 

– Trots att pandemin är över sedan länge så fortsätter vårdköerna att öka. Antalet personer som väntat längre än 90 dagar på ett första möte med specialist var i maj 6 300 fler än i maj förra året, säger Björn Arnek, branschekonom. 

Dokument