Hoppa till innehåll

För att säkra att vårdpersonal blir ordentligt introducerade till jobbet och verksamheten trots rådande coronapandemi, har Stora Sköndal skapat en webbaserad introduktionsutbildning. Den rör vård, omsorg och bemötande med fokus på äldreomsorg och ger de anställda en bra introduktion till arbetet. Det digitala formatet fungerar utmärkt och ger stor flexibilitet, menar vd Åsa Andersson.

Stora Sköndal är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar med forskning, stöd, omsorg, utbildning och vård. Den rymmer ett flertal olika verksamheter, där äldreomsorgen är en viktig del. Med flera äldreboenden i Sköndal och Nacka, erbjuds omsorg och vård med stor respekt för den boendes egna behov och förutsättningar. Här läggs fokus på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare, och ett stort ansvar vilar på vårdpersonalen som behöver god kunskap i vårdämnen och hygienfrågor. I rådande läge ville Stora Sköndal därför öka vårdpersonalens kompetens genom en webbaserad utbildning.

Flexibelt lärande i arbetets första fas

Stora Sköndals intensivvårdsutbildning vänder sig till äldreomsorgens visstidsanställda, erfarna som oerfarna. Ny personal utan tidigare erfarenhet får med hjälp av utbildningen en gedigen introduktion i vård och omsorg, medan de som har erfarenhet får en uppdatering och insikt i hur arbetet fungerar just på Stora Sköndal.

– Syftet är att ge en så bra introduktion till arbete inom äldreomsorgen som möjligt, men också till just Stora Sköndals äldreomsorg, berättar Åsa. Den nyanställda medarbetaren kan i lugn och ro gå igenom utbildningsmaterialet hemma innan den börjar på sitt nya uppdrag. Vissa delar kräver inläsning av våra rutiner på intranätet, och de gör man istället under den första arbetsdagen hos oss på Stora Sköndal.

Ökad kunskap för ett framtida arbete

Som vd är Åsa ansvarig för all verksamhet på Stora Sköndal, och hon ser det som mycket positivt att i sin roll kunna påverka vad som händer i organisationen på ett övergripande sätt. Genom att beställa utbildningen i vård, omsorg och bemötande av sin kvalitetsavdelning, hoppades hon att fler anställda skulle känna säkerhet kring vårdhygien och vem man ska kontakta för frågor.

– Områden som basal vårdhygien och uppgifterna inom äldreomsorgen lyfts i kursen, men även

andra ämnen som rör kringsysslor som till exempel städning och sophantering. Medarbetarna får även en genomgång av insatser som rör måltidssituationer, på- och avklädning, toalettbesök och att svara på larm, säger Åsa. Utöver detta får man också speciell information om demens, lokal krisberedskap, sekretess och arbetsmiljö.

Vilka effekter initiativet för med sig är för tidigt att säga, men utbildningen i sig har bara gett positiv respons ännu. Nu vill Åsa se till att fler går utbildningen, och att Stora Sköndal fortsätter att skapa webbaserade utbildningar i framtiden.

– Vi arbetar redan mycket med webbaserad kunskap och har gjort det i flera år. Det är ett effektivt sätt att öka flexibiliteten för våra anställda utan att tumma på vad de lär sig. Det ligger absolut i framtidsplanerna att skapa liknande möjligheter för lärande!