Hoppa till innehåll

Med anledning av coronaviruset: Så arbetar Vård­företagarna

Vårdföretagarna och Almega har många kontakter med medlemsföretag med anledning av coronavirusets effekter. Det gäller dels det arbetsrättsliga, exempelvis hur man som arbetsgivare hanterar oro och sjukdom på arbetsplatsen, dels vilka politiska åtgärder som vidtas för att mildra effekterna. Här följer en uppdatering riktad till dig som medlem i Vårdföretagarna om hur vi arbetar just nu, i nära samverkan med Almega.

På Arbetsgivarservice arbetar våra jurister på högvarv för att besvara inkommande frågor om arbetsmiljöansvar och andra arbetsrättsliga ärenden kopplat till coronaviruset. På Almega.se finns vanliga frågor och svar och ytterligare information finns i Arbetsgivarguiden, som alla medlemsföretag har tillgång till. Om du inte hittar svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta våra arbetsrättsliga experter eller, om det krävs, ringa jouren.

Näringspolitiskt arbetar vi i flera konstellationer för att bevaka våra medlemsföretags intressen. Vi samverkar med Svenskt Näringsliv och Almega för att få till effektiva politiska åtgärder som träffar brett, underlättar för företagen och snabbt kommer på plats. Vi gör parallellt insatser för att informera politiker och tjänstemän om hur coronaviruset påverkar, eller riskerar att påverka, våra medlemsföretag särskilt. Vården och omsorgen fyller samhällskritiska funktioner och är i frontlinjen för att begränsa virusets skadeverkningar. Att de här verksamheterna – oavsett om de drivs offentligt eller privat – får förutsättningar att göra sina viktiga jobb är avgörande. Därför upplyser vi beslutsfattarna om vad våra medlemsföretag signalerar här och nu, men också vad som krävs för att undvika långsiktigt negativa effekter för vården och omsorgen.

Flera medlemsföretag hör av sig med frågor om vad som händer i politiken, exempelvis när föreslagna åtgärder från regeringen kan komma på plats. Vår ambition är att löpande uppdatera hemsidan med viktiga, företagspåverkande händelser i politiken. Om du som medlem upplever att du inte hittar svar på din fråga är du varmt välkommen att höra av dig till info@vardforetagarna.se. Vi på Vårdföretagarnas kansli arbetar för att besvara dina frågor så snart som möjligt.

Vårdföretagarnas och Almegas kompetenser ligger inom ramen för det arbetsrättsliga- och arbetsmiljörättsliga ansvaret, samt inom det näringspolitiska området. Information rörande medicinska- eller smittskyddsrelaterade frågor måste överlåtas till ansvariga myndigheter, som kan lämna korrekt och aktuell information löpande.

Vi återkommer med uppdateringar så snart vi får tillgång till ny information som är av intresse för våra medlemsföretag. Håll gärna utkik på vår samlingssida för information som rör frågor relaterade till coronaviruset.

Antje Dedering,
Förbundsdirektör Vårdföretagarna