Hoppa till innehåll

Idag överlämnas utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08) till regeringen. Utredare Lars Lööw föreslår krav på kollektivavtalsliknande villkor för att få bedriva assistansverksamhet.

Vi på Vårdföretagarna välkomnar utredningens ambition att säkerställa goda villkor för personliga assistenter. För oss är det en självklarhet att personlig assistans ska bedrivas av seriösa, långsiktiga aktörer som tar sitt ansvar som arbetsgivare. Det ska inte finnas några oseriösa arbetsgivare inom personlig assistans.

Tyvärr vet vi idag att det finns och har funnits oseriösa aktörer som gett sig in i assistansen av fel skäl. Det finns aktörer som har valt att tumma på arbetsvillkor och kvalitet, vilket drabbar såväl assistenter som assistansanvändare, men också förtroendet för personlig assistans. De aktörer som agerar oseriöst eller rentav brottsligt skapar stor skada för såväl direkt berörda individer som assistansreformens utveckling över tid.

Personlig assistans är en grundläggande fri- och rättighetsfråga, och när oseriösa aktörer ger sig in för att sko sig på assistansen missbrukar de skattebetalarnas pengar, som är avsatta för just assistans.

Vi menar också att alla aktörer i branschen har ett stort gemensamt ansvar för kvalitet och förtroende. Vårdföretagarna bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete där våra medlemsföretag måste efterleva vår uppförandekod och transparensredovisa sin verksamhet. Vi har alla ett ansvar att värna och vårda assistansreformen.

Översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)