Hoppa till innehåll

Med hjälp av en träskiva, några burkar färg och rejäla penslar har de demenssjuka boende på Villa Basilika fått nya saker att minnas och hänga upp sin vardag på. Aktivitetsansvariga Moa Engström ser positiva effekter av det kreativa skapandet – både för de boende och verksamheten.

– Det kan vara att någon av våra boende känner sig orolig en eftermiddag. Då sätter vi oss, tänder ljus, lyssnar på lite lugn musik och målar. Efter en stund kommer kreativiteten igång och oron försvinner, säger Moa Engström som är aktivitetsansvarig på boendet.

 

Målandet väcker minnen

Moa sökte jobb som vårdbiträde men hennes chef såg potentialen i hennes stora intresse för kreativt skapande redan på anställningsintervjun. Hon fick frågan om hon istället ville bli aktivitetsansvarig och förgylla vardagen för de 63 boende, som alla har olika grader av demenssjukdom.

Såväl Moa som den övriga personalen och anhöriga märker en stor skillnad när de boende får använda sin kreativitet och skapa fritt. Vardagen med demenssjukdomens olika symptom blir mindre förvirrande och kämpig.

– Dels minns många vad de målat, dels kan målandet i sig väcka minnen från förr. En kvinna associerade den röda färgen hon målade med till jordgubbarna hon åt på somrarna som barn. Någon annan mindes plötsligt att han målat sjöbodar i Göteborgs skärgård tidigare i livet, berättar Moa.

Det finns inget rätt eller fel i konst

En av Moas drivkrafter i projektet väcktes redan när hon gick på konstgymnasium. En lärare poängterade att ”gräset låg fel” på en av Moas målningar och det tände insikten om att ord som rätt och fel inte hör hemma inom det kreativa skapandet. Det är konstnären som avgör uttrycket, betraktaren som står för tolkningen. Något som hon är noga med i arbetet med de boende på Villa Basilika.

– Jag kan behöva pusha igång dem lite, men det är viktigt att skapandet är helt fritt. Det ska inte finnas något upp och ner, rätt eller fel. Skapandet måste få vara befriat från ramar och begränsningar.

Vill synliggöra de positiva effekterna

Det konstverk som de boende på Villa Basilika målat tillsammans under hösten kommer säljas till fotbollsklubben Djurgårdens IF, som har ett stort engagemang för äldreboendet. Pengarna går oavkortat till forskning kring Alzheimers.

Men konstprojektet slutar inte där. Moa och de boende på Villa Basilika planerar att fortsätta skapa konst, och målet för nästa år är att bli antagna till Liljevalchs vårsalong. Det kan hjälpa till att synliggöra hur det fria skapandet ökar välbefinnandet för de som lever med demenssjukdom.

– Jag tycker att fler verksamheter borde prova på konst och skapande som en del i behandlingen av demens. Det kostar inte mycket, och det kan både minska behovet av lugnande medicin och timmar som behöver läggas ner för att det är oroligt på en avdelning. Men det viktigaste av allt är hälsan och välmåendet för de som är drabbade av demens, betonar Moa.