Hoppa till innehåll

I 15 av 21 regioner går regionens egna vårdcentraler med underskott på upp till 11,2 procent. Stora underskott i den regiondrivna verksamheten tyder dels på att ersättningen till primärvården är för låg, dels missgynnar det patienter som valt privata vårdcentraler.

Vårdföretagarnas årliga granskning av det ekonomiska läget hos regiondrivna vårdcentraler visar, liksom tidigare år, på stora underskott. Underskotten tyder på att förutsättningarna i många regioner varken är långsiktigt hållbara eller likvärdiga. När en region låter sina egna vårdcentraler gå med underskott får verksamheter i privat och offentlig regi olika förutsättningar, trots att uppdragsgivaren, regionen, är densamma. Hela 46 procent av alla vårdcentralsbesök sker hos en privat vårdgivare. Det är alltså många patienter som påverkas.

De stora och återkommande underskotten hos regiondrivna vårdcentraler visar att regionpolitikerna fastställt en för låg ersättning till primärvården. Istället för att år efter år låta de egna vårdcentralerna gå med underskott borde regionpolitikerna se över finansieringen i stort.

– Att inte ge tillräckligt med pengar till primärvården är ohållbart. Det är inte rimligt att regionerna missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter genom att särbehandla den egna verksamheten. Primärvården behöver långsiktiga, hållbara och likvärdiga villkor för att fungera väl, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

I sju regioner – Gotland, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg och Örebro – är underskotten i den regiondrivna primärvården 4 – 11,2 procent. Problemen är störst i Örebro och Gotland. Det totala underskottet i regionerna är nära en halv miljard 2018 och uppgår till 2,5 miljard sedan 2011. I vårdvalet ska alla vårdcentraler få samma ersättning.

För mer information:
Anders Manell, 070-314 57 29
Presschef Vårdföretagarna

Här länk till rapporten.

Dokument

Vårdföretagarnas årliga rapport om underskott hos regionernas egna vårdcentraler.