Rapport från Vård­företagarna

Vårdval och hållbara,
likvärdiga villkor?

En kartläggning av underskotten
i regiondriven primärvård 2018

Den politiska enigheten är stor om behovet av omställning mot nära vård, där primärvården fungerar som nav. En sådan omställningen förutsätter ekonomiskt långsiktiga, hållbara och likvärdiga villkor för primärvården.

Regionerna styr primärvården genom vårdval, där privat drivna och regiondrivna vårdcentraler ska verka sida vid sida på likvärdiga villkor, både när det gäller uppdrag och ersättningar. Regionerna har som huvudmän ansvar att vårda sina vårdvalssystem för att primärvården ska fungera väl.

Vård­företagarna har för fjärde året i rad granskat de ekonomiska resultaten i den regiondrivna primärvården. Underskotten tyder på att förutsättningarna i många regioner varken är långsiktigt hållbara eller likvärdiga.

Resultat, kartläggning 2018

Kontakt

Har du frågor om rapporten?
Vänligen kontakta Karin Liljeblad,
näringspolitisk expert, sjukvård