Hoppa till innehåll
Efter Veckorevyns granskning av övergrepp på HVB-hem skrev Vänsterpartisten Maj Karlsson i Metro att det är oacceptabelt att redan utsatta barn och ungdomar far illa på boenden som finns till för att ge dem trygghet och hjälp. Veckorevyns granskning är viktig och från Vårdföretagarnas sida är det något vi välkomnar. Kvaliteten på alla HVB-hem måste noga följas upp. Oseriösa och kriminella aktörer ska stoppas från att bedriva verksamhet. Barnens behov och välbefinnande ska alltid komma först.

Över 80 procent av landets hem för vård och boende, så kallade HVB, drivs av fristående utförare. Dessa företag, föreningar och stiftelser tar varje dag ett mycket stort ansvar för barn och unga som blivit placerade på ett boende, ofta en bit hemifrån. Det handlar ofta om komplicerade förhållanden. Det är orättvist att ge sig på en hel bransch, utifrån de som bryter mot lagar och regler. Privat drivna HVB bidrar med kvalitet, mångfald och specialisering på ett sätt som en kommun sällan kan matcha. Och det är just den viktiga specialiseringen som kräver många olika utförare. Utförare som kan behandla svåra och utmanande diagnoser. Som exempel kan nämnas ett boende som specialiserar sig på barn som har begått sexuella övergrepp. Kompetens kring detta finns inte varje kommun. I sådana fall måste man hämta kunnandet och behandlingen utifrån, från en fristående aktör. I en undersökning från 2018 svarar 60 procent av landets socialchefer att de inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare.

Vi instämmer med Vänsterpartiet om hur viktigt det är att HVB-hemmen håller en hög kvalitet. Ordentliga kontroller och höga krav är ett viktigt sätt att säkra detta, men kommunerna måste också välja de utförare som erbjuder bäst verksamhet, inte de som lovar lägst pris.

Det viktigaste är trots allt att de barn och de ungdomar det handlar om får ett så bra boende och en så bra behandling som möjligt. Det skulle aldrig fungera utan fristående alternativ.

Anders Manell
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna Bransch Individ och familj