Riv upp riksdagsbeslutet om vårdskatten så snabbt det bara går

Idag fattar riksdagen beslut om regeringens förslag om att anställda ska tvingas att betala skatt på sjukvårdsförsäkringar och annan hälso- och sjukvård som deras arbetsgivare betalar. Det är ett synnerligen dåligt beslut som går stick i stäv mot målen om att minska sjukfrånvaron.

Beslutet innebär att anställda från den 1 juli i år ska behöva betala förmånsskatt för hälso- och sjukvård som deras arbetsgivare betalar. Det är ett illa underbyggt beslut. Att arbetsgivare köper hälso- och sjukvård för sina anställda handlar inte om att ge någon allmän anställningsförmån, utan för att arbetsgivare är beroende av att medarbetarna är friska och i tjänst för att verksamheten ska fungera. Att finansiera hälso- och sjukvård för medarbetarna är helt enkelt ett av flera verktyg i verktygslådan för en frisk arbetsplats. Vårdskatten sätter käppar i hjulet för arbetsgivare som tar aktivt ansvar för att ta tillvara de anställdas arbetsförmåga och begränsa sjukfrånvaron.

Den sjukvård som arbetsgivare betalar för sina anställda baseras – som all annan sjukvård – på medicinska bedömningar och följer samma medicinska riktlinjer. Om vårdskatten leder till att färre arbetsgivare betalar för sjukvårdsförsäkringar och annan arbetsgivarbetald vård kommer fler patienter att behöva söka landstingsfinansierad vård istället. Det leder till en ökad belastning på den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården och ökade vårdköer.

Det har riktats hård kritik mot vårdskatten. Allianspartierna anser att förslaget är direkt kontraproduktivt och det finns egentligen en majoritet mot förslaget i riksdagen. Ändå klubbas beslutet igenom, beroende på budgetregler som partierna i riksdagen har kommit överens om. Att så dåligt underbyggda förslag kan passera riksdagen och bli verklighet är illa. Det försvårar för arbetsgivare som vill ta ansvar och bidra till hälsa. Riksdagsbeslutet om vårdskatten måste rivas upp snarast möjligt.