Patienttoppen 2017

Vårdföretagarna är pådrivande för att mäta och öppet redovisa kvalitet och resultat i vården. Vi är övertygade om att det driver kvalitetsutvecklingen framåt och gör vården bättre. Det måste också bli lättare att som patient och brukare få del av och jämföra vårdgivares kvalitet och resultat.

Den patientupplevda kvaliteten i vården är viktig. Det är i mötet mellan patient och vårdpersonal som kvaliteten i sjukvården uppstår. Ingen vet bättre än patienten själv vad hen har haft för upplevelser i vården. Inte minst när det gäller denna kvalitetsfaktor är det patienten – och ingen annan – som är expert.

Vårdföretagarna publicerar för sjätte året i rad vår rapport Patienttoppen, som är en analys av SKL:s nationella patientenkät för primärvården. Vi jämför, liksom tidigare år, den patientupplevda kvaliteten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

• Av de 20 mest populära vårdcentralerna i landet är 15 privat drivna.

• Patienterna ger i snitt högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de landstingsdrivna mottagningarna.

• Framför allt anser patienterna att de privat drivna vårdcentralerna har en bättre kontinuitet. 61 procent av patienterna vid privat drivna vårdcentraler får träffa samma läkare/sjuksköterska vid sina besök. Det ska jämföras med 46 procent av patienterna vid de landstingsdrivna vårdcentralerna. Patienterna är också betydligt nöjdare när det gäller att de fick träffa den vårdpersonal som de hade önskat.

• För de andra kvalitetsparametrarna i nationella patientenkäten är skillnaderna mellan privat och offentligt drivna vårdcentraler små, men entydiga. De privat drivna vårdcentralerna presterar bättre på samtliga kvalitetsparametrar. På regional nivå är skillnaderna mellan hur patienterna upplever vårdcentralerna i privat respektive offentlig regi ofta större.