Dialog en förutsättning för framgångsrik styrning av sjukvården

Häromdagen var Vårdföretagarna inbjudna till möte hos landstingsledningen i Stockholms läns landsting. Har det blivit en höna av en fjäder? Vårdföretagarna har självklart dialog om vård och omsorg med ledande politiska beslutsfattare, oavsett partifärg. Vår enkla tro är att politiska förslag och beslut blir bättre om de är väl förankrade i vårdens verklighet. Den har vårdföretagare och deras medarbetare – och andra som verkar dagligdags i sjukvården – erfarenheter av. Det är mot den bakgrunden vi har träffat alliansledningen i Stockholms läns landsting.

I onsdags (9 mars) var vi i Vårdföretagarna inbjudna av finanslandstingsrådet Irene Svenonius till alliansledningen i Stockholms läns landsting för att diskutera de privata vårdgivarnas förutsättningar att bidra i stockholmssjukvården. Naturligtvis tackar vi ja till möjligheterna att diskutera vårdvalens utveckling och mångfalden av vårdgivare i sjukvården. Över hälften av alla patientbesök i Stockholms läns landsting sker i den privat drivna vården. De privata vårdgivarna är med andra ord viktiga partners för att sjukvården i länet ska fungera.

Vi hade bra och konstruktiva diskussioner med landstingsledningen om vikten av en bra process för dialog med företrädare för såväl den landstingsdrivna som den privat drivna vården i sjukvårdens utveckling. På agendan stod tre punkter:
1. Vårdföretagens roll i framtidens sjukvård
2. Vårdföretagens förutsättningar att verka inom SLL
3. Hur kan vi utveckla samarbetet mellan SLL och vårdföretagen?

Lite förvånande är det ändå att en del politiker har gått igång på en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet som övertolkat vårt möte med landstingsledningen. Vi i Vårdföretagarna delar gärna med oss av våra medlemsföretags erfarenheter, men är inte inblandade i några landstings budgetdiskussioner. Har det blivit en höna av en fjäder?

Vårdföretagarna är måna om dialog om vård och omsorg med ledande politiska beslutsfattare, oavsett partifärg. Vi redovisar våra möten öppet på Vårdföretagarnas webb, så de är ingen hemlighet. Det är inte bara med Alliansledningen i SLL som vi har kontakter. Vi var t ex glada att landstingsrådet Håkan Jörnehed och Vänsterpartiet i november 2016, inom ramen för deras politiska programarbete, bjöd in Vårdföretagarna att berätta om hur vi ser på utvecklingen av primärvården. Likaså är det bra att landstingsråden Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) har bjudit in representanter för Vårdföretagarna till referensgruppen för deras pågående programarbetet inför valet 2018 för att ”bidra till framtidens socialdemokratiska sjukvårdspolitik i Stockholms läns landsting”.

Vår enkla tro är att politiska förslag och beslut blir bättre om de är väl förankrade i vårdens verklighet. Den har vårdföretagare och deras medarbetare – och andra som verkar dagligdags i sjukvården – erfarenheter av. Politiska beslut som är väl förankrade i professionen och hos berörda vårdgivare ger förutsättningar för en framgångsrik styrning av sjukvården. Det är därför helt centralt att politiska ledningar och tjänstemannaförvaltningar i landsting och regioner har förmåga att lyssna och har en kontinuerlig dialog med sina vårdgivare, oavsett regi. Det är därför som det är viktigt med dialog.