Vård- och omsorgsföretagen bidrar till utvecklingen av den svenska välfärden och den offentliga sektorn. De är företag där nya affärsidéer föds och där nya jobb skapas.

Förutsättningarna för företag inom vård och omsorg styrs till stor del av politiska beslut. En rad myndigheter har i uppdrag att kontrollera verksamheten eller att bidra till utvecklingen av den. Därför bedriver Vårdföretagarna ett omfattande näringspolitiskt arbete. Vi har en ständig dialog med politikerna och bidrar med underlag till deras beslut. Vi följer myndigheternas arbete för att ta tillvara företagens intressen.

Vårdföretagarnas politiska kontakter omfattar alla partier med inflytande över vårdföretagandets villkor. Det är viktigt att folkvalda oavsett partitillhörighet får möjlighet att grunda sina beslut på bra underlag. Vi bidrar med både fakta och idéer om utvecklingen.

Nedan redovisar vi de ersättningar vi betalar till politiska partier för möjligheten att närvara vid viktiga event. Här bokför vi också de möten som Vårdföretagarnas kansli har med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter där avsikten är att inför viktiga beslut redovisa våra ståndpunkter och fakta om branschen.

Ersättning till partier för närvaro vid kongresser, rikskonferenser etc
2017
Moderaternas Arbetsstämma 12-15 oktober: 34 000 kronor
Socialdemokraternas partikongress 8-12 april: 50 000 kronor
Moderaternas Sverigemöte 24-25 mars: 12 000 kronor

2016
Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar 11-13 november: 20 000 kronor
Moderaternas Sverigemöte  20-21 maj: 52 500 kronor
Socialdemokraternas kommunkonferens Örebro 12-13 mars: 30 000 kronor

2015
Socialdemokraternas kongress Västerås 29-31 maj: 24 000 kronor
Moderaternas partistämma 15-18 mars: 45 995  kronor

2017-2018

Datum Vem träffade vi Vårdföretagarna representerades av Fråga som avhandlades
1 februari 2018 Bengt Eliasson (L) Karin Liljeblad vinsttak och andra aktuella frågor inom socialutskottets område
17 januari 2018 Hanna Witt, Nina Radojkovic, Katarina Magnusson, Patrik Määttä, Konkurrensverket      Håkan Tenelius, Sabina Joyau, Karin Liljeblad Konkurrensneutralitet i LOV och vårdval       
23 november Emma Henriksson, KD, socialutskottets ordförande Rikard Johansson Digitalisering inom vården och omsorgen
15 november Anders Henriksson (S) landstingsråd i Kalmar, 1:e vice ordförande i SKL Håkan Tenelius med nätverk Svensk Vård Sjukvårdens utmaningar, vinstbegränsning för sjukvårdföretag
9 november Fredrick Federley (C) och Jasenko Selimovic (L) Inga-Kari Fryklund Aktuella frågor utifrån Almegas prioriterade EU-frågor
9 november Cecilia Malmström, EU-kommisionär Inga-Kari Fryklund Globalisering och frihandel
7-8 november Europaparlamentarikerna Gunnar Hökmark (M), Olle Ludvigsson (S), Lars Adaktusson (KD) och Chrisofer Fjellner (M) Kansliet Sociala pelaren, Brexit, vinstfrågan, transparens, patientrörlighetoch övriga EU-frågor
26 oktober Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet Rikard Johansson Lagstiftning och välfärdsteknologi
25 oktober Oscar Sjöstedt, Stefan Jakobsson, Per Ramhorn, Dennis Dioukarev, riksdagsledmöter (SD) Håkan Tenelius (tillsammans med Friskolorna, Almega och Svenskt Näringsliv) Reepaluförslaget, Kvalitet i välfärden och tillståndskrav för särksilda boenden
24 oktober Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson (MP) Håkan Tenelius (tillsammans med Friskolorna, Almega och Svenskt Näringsliv) Reepaluförslaget, Kvalitet i välfärden
17 oktober Erik Lövgren, regionråd (S) landstinget Västernorrland Inga-Kari Fryklund Listningstak inom vårdval, privata vårdföretags bidrag i välfärden
14 oktober Per Wahlberg, oppositionsråd (M) landstinget Västernorrland Karin Liljeblad, representanter medlemsföretag Sjukvården i Västernorrland
14 september Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet Håkan Tenelius med nätverket Svensk Vård KD:s sjukvårdspolitik
24 augusti Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet Rikard Johansson Lagstiftning och välfärdsteknologi
16 augusti Axel Ingvarsson, politiskt sakkunnig hos statsrådet Åsa Regner (S). Håkan Tenelius, Sabina Joyau Tillståndsplikt för entreprenader inom Socialtjänstlagen
5 juli

Helene Odenjung, (L) SKL:s arbetsutskott, Heléne Fritzon (S), ordförande SKL:s förhandlingsdelegation samt Emma Ölmebäck, utredare Kommunal

Sabina Joyau Kompetensförsörjningsbehov inom äldreomsorg
5 juli

Jonas Andersson (L), Karin Fälldin (C), Jan Lindholm (MP), Jenny Petersson (M), Karin Rågsjö (V)                                                                       

Karin Liljeblad

Rundabordssamtal om förutsättningarna för privata vård- och omsorgsgivare. Arr: PrimÖr och Välfärdens Grupp 8

4 juli

Maria Arnholm (L) partisekreterare, Anna Starbrink (L) sjukvårdslandstingsråd, Lina Nordquist (L), oppositionslandstingsråd, Joar Forssell, LUF-ordförande

Håkan Tenelius Aktuella vårdfrågor
21 juni Bostadsminister Peter Eriksson (MP) Håkan Tenelius, Sabina Joyau Byggande av äldreboenden, Tillståndsplikt för entreprenader, Reepaluutredningen
1 juni Riksdagsledamöterna Emma Henriksson (KD), Katarina Brännström (M), Jenny Petersson (M), Barbro Westerholm (L) Håkan Tenelius, Sabina Joyau, Karin Liljeblad Tillståndsplikt för entreprenader, Reepalu-utredningen, LOV
12 maj Susanne Nordling (MP) m fl landstings- och regionråd (MP)                 Håkan Tenelius, Karin Liljeblad

Inspel till hälso- och sjukvårdsrapport (MP)

11 maj Möte med landstingsråden Irene Svenonius (M) och Anna Starbrink (L) i SLL Branschordf Peter Seger, Karin Liljeblad, representanter medlemsföretag Förutsättningarna för privata vårdgivare i SLL
11 maj frukostseminarium för SKL-politiker m fl        Karin Liljeblad, Håkan Tenelius, Sabina Joyau Lika villkor privat och offentlig regi
2 maj Annika Strandhäll Inga-Kari Fryklund Personlig assistans, sjukförsäkringsfrågor
26 april

Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna

Håkan Tenelius, Sabina Joyau

Förutsättningar för mångfald i vård och omsorg. Kvalitet i äldreomsorgen.

6 april

Alliansgruppen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):s styrelse.

Inga-Kari Fryklund, Håkan Tenelius, Karin Liljeblad, Sabina Joyau, Fredrik Borelius, Anders Manell.

Allmän presentation av Vårdföretagarna, läget inför de kommande avtalsförhandlingarna, problemen inom personlig assistans, vinstförbud, kompetensförsörjning med mera.

6 april

Per Ramhorn, Stefan Jakobsson, Oscar Sjöstedt, Jonas Millard samtliga SD

Håkan Tenelius tillsammans med Friskolorna och Svenskt Näringsliv

Reepaluutredningen, Universitetssjukhus, sjukvårdsförsäkring, offentlighetsprincipen
3 april

Malena Ranch, Fredrik Leijerstam (MP) Region Uppsala                    

Håkan Tenelius, Karin Liljeblad                             Förutsättningarna för privata vårdgivare i sjukvården
23 mars Riksdagsledamöterna Cecilia Widegren (M), Amir Adan (M), Ann-Britt Åsebol (M), Anette Åkesson (M), Jenny Petersson(M), Anders W Jonsson (C), Barbro Westerholm (L), Emma Henriksson (KD)                      Håkan Tenelius, Karin Liljeblad med Svensk Försäkring           

Sjukvårdsförsäkringar, driftsformer för universitetssjukhus, offentlighetsprincip i privat driven vård och omsorg

9 mars                          

Iréne Svenonius (M), Anna Starbrink (L) och Margareta Åkerberg (KD) Stockholms läns landsting                             för medlemsföretag     Branschordf Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter Förutsättningarna för privata vårdgivare i SLL
9 feb Margareta Fransson och Birgitta Rydhagen (MP), Region Östergötland resp Linköpings kommun Håkan Tenelius,  Karin Liljeblad Reepalu-utredningens konsekvenser och mångfald i vården
31 jan Moderata företagarrådet + Cecilia Widegren, Anna König-Jerlmyr, Marie Ljungberg Schött Håkan Tenelius Reepalu-utredningens konsekvenser
31 jan Ilmar Reepalu + Välfärdsutredningens referensgrupp Håkan Tenelius Kvalitet i vård och omsorg
24 jan Delar av arbetsmarknadsutskottet Inga-Kari Fryklund, Anna-Karin Hatt m.fl. Diskussion Svenska modellen och kollektivavtalsförhandlingar
18 jan Partisekreterare Acko Ankarberg (KD) + gruppledare i kommuner och landsting Håkan Tenelius Reepalu-utredningens konsekvenser
18 jan Dennis Wedin, kommunpolitiker Stockholm stad (M) Sabina Joyau, Karin Liljeblad Reepalu-utredningens konsekvenser, Äldreomsorg/ Vårdval
17 jan

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd Stockholm (L)

Håkan Tenelius, Sabina Joyau

Reepalu-förslagens konsekvenser. Hemtjänst i LOV-system.

2016

Datum Vem träffade vi Vårdföretagarna representerades av Fråga som avhandlades
8 dec Anders Hansson, riksdagsledamot (M) Karin Liljeblad Vårdval samt Reepalu-utredningens konsekvenser
6 dec Jan Lindholm, Socialutskottet (MP) Håkan Tenelius med nätverket Svensk Vård

aktuella vårdfrågor

29 nov Sofia Nilsson, Gruppledare (C)  Östra Göinge  Sabina Joyau Valfrihetsläget, vinstdebatten och konkurrensneutralitet.
28 nov landstingsrådet Håkan Jörnehed m fl (V) i SLL          Peter Seger, branschordförande Bransch Sjukvård               Utveckling av primärvården
24 nov

Peter Danielsson, Cecilia Widegren m fl (M):s välfärdsgrupp         

Håkan Tenelius, Fredrik Borelius, Sabina Joyau, Karin Liljeblad                Kvalitet i vård och omsorg
17 nov landstingsrådet Anna Starbrink (L)   Sabina Joyau och Karin Liljeblad utveckling av LOV/vårdval
9 nov Cecilia Widegren, Margareta B Kjellin m fl i M:s välfärdsgrupp Håkan Tenelius, Fredrik Gren kvalitet i vård och omsorg
27 okt Anna Starbrink , fl (L), Stockholms läns landsting Håkan Tenelius vinster i välfärden
26 okt

Lars-Erik Lövdén, statlig utredare

Inga-Kari Fryklund, Håkan Tenelius, Rikard Johansson Utredningen om brottslighet mot välfärden
25 okt Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, Tomas Baudin, Kommunal Inga-Kari Fryklund, Linn Bentley Förutsättningar för extratjänster inom äldreomsorg och hälso - och sjukvård samt utbildningssatsning för visstidsanställda inom äldreomsorgen

13 okt

Jakob Forssmed (KD) Finansutskottet Håkan Tenelius Reepalu-utredningen
7 okt

Anders W Jonsson, (C)

Håkan Tenelius med Nätverket Svensk Vård. Centerpartiets politik på vårdområdet
6 okt Oscar Sjöstedt, Josef Fransson, Per Ramhorn, Stefan Jakobsson, alla riksdagsledamöter  (SD). Håkan Tenelius tillsammans med Friskolorna, Almega, Svenskt Näringsliv. Reepalu-utredningen

26 sep

Erika Ullberg och Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting Håkan Tenelius, Karin Liljeblad Vårdval, Reepalu-utredningen
21 sep Desirée Pethrus, Anders Viklund, LSS-utredningen Inga-Kari Fryklund, Håkan Tenelius, Fredrik Borelius Läget inom Personlig assistans

21 sep

Moderata riksdagsledamöter, bl a Michael Svensson, Camilla Waltersson Grönvall, Erik Bengtzboe, Sotiris Delis Håkan Tenelius Reepalu-utredningen
14 sep Fredrik Lundgren (L), landstinget Sörmland Karin Liljeblad

Förutsättningarna för privata vårdgivare i landstinget Sörmland

7 sep

Moderata Riksdagsledamöter: Michael Svensson, Maria Abrahamsson, Fredrik Schulte, Camilla Waltersson Grönvall

Håkan Tenelius

Reepalu-utredningen

1 sep

Emil Källström, Finansutskottet (C) Håkan Tenelius tillsammans med Svenskt Näringsliv Reepalu-utredningen

25 aug

Mats Persson, Finansutskottet (L) Håkan Tenelius tillsammans med Friskolorna, Svenskt Näringsliv, Almega Reepalu-utredningen

23 aug

Ulf Kristersson, Finansutskottet (M) Håkan Tenelius tillsammans med Friskolorna, Almega Reepalu-utredningen
15 aug Landstingsråden Marie Schött (M) och Anna Starbrink (L). Karin Liljeblad samt företrädare för medlemsföretag verksamma inom urologi 

Vårdval urologi

7 juli Sofia Fölster (M), Karin Rågsjö (V), Anna-Lena Sörenson (S), Jan Lindholm (MP), Jonas Andersson (L) , Christer Jonsson (C)                  Karin Liljeblad     Rundabordssamtal om vinster för välfärden med privata vårdgivare. Arrangör PrimÖr och Välfärdens Grupp 8.
4 juli

Gabriel Wikström (S) samt ett antal representanter för hälso- och sjukvårdsverksamheter deltog.

Inga-Kari Fryklund Deltog i middag arrangerad av Telia och Dagens Samhälle med Paul Corrigan professor i Public Health.
4 juli

Bl.a. Emma Henriksson ordförande socialutskottet samt Stig Nyman.

Inga-Kari Fryklund
 
Swedac Rundabordssamtal vårdens framtidsutmaningar.
4 juli

Tobias Baudin, Kommunal och Anna-Marie Begler, Försäkringskassan samt representanter för SKL, KFO, KFS.

Inga-Kari Fryklund Diskussioner om personlig assistans.
3 juli Peter Strömbäck GD,m Emma Henriksson ordförande socialutskottet (KD), Anders Prinz, Vårdförbundet och Maria Helling, VD Swecare Inga-Kari Fryklund


 
Swedac, diskussioner om kvalitet i vården.
20 juni Sophie Løhde, Sundhets och äldreminister i Danmark samt  bl.a. Daniel Forslund (L) Inga-Kari Fryklund

 
Danska Ambassaden, presentation av Danmarks sjukvårdssystem jämfört med Sveriges system.
16 juni IVO Insynsråd Inga-Kari Fryklund
 
 
10 juni Barbro Westerholm (L), riksdagens socialutskott Håkan Tenelius Diskuterade Liberalernas vårdpolitik. Mötet arrangerades av nätverket Svensk Vård.
7 juni Ilmar Reepalu + Välfärdsutredningens referensgrupp Håkan Tenelius Diskuterade bl a orsak till vinst och lönsamhet i vård- och omsorgsföretag.
31 maj

Bl.a. Elin Ylvasdotter (S) ordförande s-studenter och Susanne Andersson (S), förbundssekreterare S-kvinnor

Inga-Kari Fryklund Gästmiddag Kommunalskongress.
25 maj

Diskussioner m flertal politiker bl.a. Emma Henriksson (KD)

Inga-Kari Fryklund
 
Läkarförbundets fullmäktigemiddag.
23 maj Landstingsråden Anna Starbrink (L) och Marie Schött (M) SLL Karin Liljeblad och Peter Seger

Vårdvalen i SLL.

20-21 maj

Cecilia Widegren (M) och Joakim Larsson (M)

Håkan Tenelius Diskuterade kvalitet och vinster i vård och omsorg i samband med Moderaternas Sverigemöte.
16 maj Ardalan Shekarabi (S) Inga-Kari Fryklund Seminarium & diskussioner om Etisk plattform i Linköping. 
12 maj Kent Andersson (S) Inga-Kari Fryklund Middag  i samband m World Skills arr av Malmö Stad. 

2 maj   

landstingsrådet Agneta Granström (MP) Norrbottens läns landsting  Karin Liljeblad, Sabina Joyau Konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga utförare

29 april    

regionrådet Anders Åkesson (MP) Region Skåne Karin Liljeblad Förutsättningarna för privata vårdgivare i Region Skåne
28 april

Cecilia Widegren, gruppledare (M) i socialutskottet

Håkan Tenelius  M:s och Alliansens vårdpolitik. Mötet arrangerades av nätverket Svensk Vård.
21 april SKL:s chefekonom Bettina Kashefi Håkan Tenelius  Kommunernas investeringsbehov samt akut läge för Personlig assistans.
6 april Gabriel Wikström, Åsa Regnér, Aida Hadzialic (S). Inga-Kari Fryklund Dialog om kompetensfrågor.
5 april Annika Strandhäll (S) Inga-Kari Fryklund

Partsamtal om ohälsa.

23 mars Landstingsrådet Vivianne Macdisi (S)

Karin Liljeblad

Förutsättningarna för privata vårdgivare i landstinget Uppsala.
15 mars Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S)            

Karin Liljeblad

Kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården.
9 mars Anders Jansson (M) Ordförande omvårdnadsnämnden Gävle kommun Sabina Joyau LOV i hemtjänst.
8 mars

Ilmar Reepalu + Välfärdsutredningens referensgrupp

Håkan Tenelius 

Nordiska jämförelser, villkor för non profit-aktörer.

2 mars Ledamoten i socialutskottet Per Ramhorn (SD).

Inga-Kari Fryklund

SD:s vårdpolitik. Mötet arrangerades av nätverket Svensk Vård.
26 feb Möte med Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, (S).

Inga-Kari Fryklund

Situationen på HVB-hem.

23 feb Möte med Socialutskottet med SKL.

Inga-Kari Fryklund

HVB/Socialtjänst.
23 feb Företrädare för majoriteten i Stockholms stadshus, bl a Karin Gustafsson (S), Ewa Larsson (MP) och Torun Boucher (V) Håkan Tenelius 

Återkommunaliseringar av upphandlad omsorg.

22 feb Regionrådet Amela Alisic-Hodzic (S)                     Karin Liljeblad Förutsättningarna för privata vårdgivare i Skåne.
9 feb Öppen utfrågning om socialtjänsten, Socialutskottet. Inga-Kari Fryklund Ensamkommande flyktingbarn.
22 jan Regionrådet Jonas Andersson L i Region Västra Karin Liljeblad, Håkan Tenelius   Valfrihet och mångfald i vården i VGR.
21 jan SKL:s Alliansgrupp Inga-Kari Fryklund

Flyktingfrågan, upphandlingar, ersättningssystem, vandelsprövning av företag.

18 jan Dan Ericsson, Utredningen för ett stärkt civilsamhälle Håkan Tenelius Villkor för non profit-företag.
13 jan Christoffer  Bernsköld, regionråd (S) i Region Östergötland      Karin Liljeblad

Förutsättningarna för valfrihet och mångfald i sjukvården i Östergötland.

 

2015

Datum Vem träffade vi Vårdföretagarna representerades av Fråga som avhandlades
18 dec Christer Zettergren, Migrationsverket Inga-Kari Fryklund Flyktingmottagande
17 dec Ella Bohlin, landstingsråd (KD) i Stockholms läns landsting     Peter Seger, Karin Liljeblad

Landstingets samverkan med privata vårdgivare

16 dec Ilmar Reepalu + Välfärdsutredningens referensgrupp Håkan Tenelius Kvalitet i välfärden
15 dec Erik Lövgren, landstingsråd (S) och Linnea Stenklyft, ordförande i vårdvalsutskottet (S) i landstinget Karin Liljeblad Förutsättningarna för valfrihet och mångfald i sjukvården i Västernorrland
15 dec Hans Hedlund, gruppledare (C), Ingeborg Wiksten, gruppledare (L) och Mona Hammarstedt, gruppledare (KD) i landstinget Västernorrland     Karin Liljeblad Förutsättningarna för valfrihet och mångfald i sjukvården i Västernorrland
8 dec

Boel Godner, kommunalråd (S)

Inga-Kari Fryklund, Sabina Joyau Etik, LOV, m.m.
1 dec

Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (S)

Inga-Kari Fryklund Dialog om kompetensförsörjning