Nytt kollektivavtal för personliga assistenter gröper ur assistansreformen

En oenig styrelse för Vårdföretagarna har motvilligt beslutat att acceptera medlarnas bud om ett nytt avtal för de personliga assistenterna. Det nya avtalet innebär en lönehöjning på 2,2 procent vilket är betydligt mer är de 1,4 procent som regeringen och vänsterpartiet höjt ersättningen med.

Att styrelsen inte är enig i frågan om ett nytt kollektivavtal är väldigt ovanligt och mycket olyckligt. Samtidigt är det inte förvånande, det är mycket svårt för branschen att acceptera kollektivavtal där löneökningarna år efter år överstiger de ersättningar som regeringen betalar ut.

– Branschen befinner sig nu verkligen i ett extremt pressat läge i och med de nya löneökningarna som vi tvingades att acceptera. Alternativet att låta konflikten bryta ut hade inte gjort saken bättre och därför tvingades vi under galgen att acceptera medlarnas bud, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

För branschen innebär det nya avtalet att företagen får betydligt svårare att verka inom personlig assistans för dem med kollektivavtal och att det blir svårare att satsa på, utveckla och förbättra assistansen för både brukare och anställda. I slutändan riskerar det att drabba dem som är beroende av assistans i sina dagliga liv.

– Regeringen och Vänsterpartiet har genom att inte höja ersättningarna i nivå med de kollektivavtalade löneökningarna undergrävt så väl rätten till personlig assistans som den svenska modellen. Tyvärr kommer en konsekvens bli att vi kommer se fler oseriösa aktörer i branschen, säger Inga-Kari Fryklund.

De senaste åren har nuvarande och tidigare regering valt att spara på assistansersättningen genom att räkna upp den avsevärt mindre än de kollektivavtalade löneökningarna. Därtill har regeringen slopat rabatten på arbetsgivaravgifterna för unga vilket drabbar branschen hårt. Vidare kommer ersättningen framöver att betalas ut i efterskott istället för i förskott.

– Branschen står inför akuta problem. Den politik som just nu förs kring personlig assistans riskerar att slå ut väldigt många privata aktörer och på ganska kort sikt riskera att dra undan förutsättningarna för hela assistansreformen. Det kan inte fortsätta så här, regeringen med Åsa Regner i spetsen måste ändra sin politik, avslutar Inga-Kari Fryklund.