Rapport Personlig assistans – hotad frihetsreform?

Här finns Bengt Westerbergs rapport: Personlig assistans – hotad frihetsreform? och hans supplement samt möjlighet att se webbsändningen från seminariet den 31 maj kl.13.30.

Läs Bengt Westerbergs rapport här.