Information från senaste mötet på Försäkringskassan med Assistansrådet

Den 17 februari var det möte med Assistansrådet på Försäkringskassan, bland annat om efterskottsbetalningen, stölden av listorna på brukare och en analys om orsaken till de ökade timmarna.

Länkar till anteckningar och bilderna till höger.