Privata vårdgivare vill bidra till sjukvårdens utveckling

Valfrihetsreformen i primärvården har genomförts inom en i stort sett oförändrad kostnadsram. Samtidigt har de privata hälsocentralerna i större utsträckning fasta läkare än de i offentlig regi. Det borde ses som en stor tillgång i landsting som själva har problem att rekrytera och behålla läkare och annan vårdpersonal i sin verksamhet. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i Sundsvalls Tidning.

Svante Säwén fortsätter att i ST (23/4) kritisera hälsovalet och menar att det är kostnadsdrivande. Men Myndigheten för Vårdanalys har konstaterat att valfrihetsreformen i primärvården har genomförts inom en i stort sett oförändrad kostnadsram. Det är fakta Svante Säwén inte kan bortse från.

Det klart att det innebär en tuff, men nödvändig, omställning för hälsocentraler som tidigare inte har mött kvalitetskonkurrens därför att patienterna inte haft några andra alternativ. Men det är en resa som måste göras om man inte vill ha offentliga monopol och det är definitivt inget argument för att flera år i rad från landstingets sida behandla vårdgivare olika. Spelreglerna måste vara de samma för alla vårdgivare, oavsett regi. 

Vilka förbättring det innebär för patienten att kunna välja, och välja bort, hälsocentraler som hon eller han inte är nöjd med är en fråga som Säwén nogsamt undviker. Det är patienterna som själva aktivt valt att lista sig på de populära privat drivna mottagningarna.

Fler vårdgivare är till fördel inte bara för patienterna, utan också för vårdens personal. Säwén konstaterar att ”läkare uppenbarligen dras till privata alternativ”.  De privata hälsocentralerna, som i större utsträckning har fasta läkare, borde ses som en stor tillgång i landsting som själva har problem att rekrytera och behålla läkare och annan vårdpersonal i sin verksamhet. Kanske landstinget som arbetsgivare har något att lära av de privata vårdcentralerna i Västernorrland?

Det florerar mängder av illa underbyggda påståenden om privat driven vård och omsorg i den offentliga debatten. Det allvarliga är att de tillåts påverka politiska slutsatser och beslut. Vi välkomnar debatt, men kan inte låta felaktigheter stå oemotsagda. Därför sammanfattar vi våra granskningar och presenterar fakta via det som vi kallar Mytpolisen. Ingen skulle vara gladare än vi om det inte behövdes. Tänk om de privata vårdgivarna istället sågs som självklara partners i sjukvården. För de privata vårdgivarna kan och vill bidra till sjukvårdens utveckling.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Sundsvalls Tidning 27 april 2015