Säkra ett högt förtroende för den privat drivna sjukvården

Det är viktigt att vi kan visa att vi som vårdföretag lever upp till de krav och förväntningar som ställs på alla vårdgivare i hälso- och sjukvården.

 

Bransch Sjukvård har gjort en uppföljande undersökning bland våra medlemsföretag om kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i verksamheterna. 42 procent av medlemsföretagen har svarat på undersökningen. Det finns glädjande signaler i materialet, men vi ser också förbättringsområden.

Två av tre företag säger att de har ett dokumenterat ledningssystem. Vi uppmuntrar alla vårdföretag att dokumentera sitt ledningssystem för kvalitet. Det är svårt att annars visa patienter, landstinget/regionen, tillsynsmyndigheten och andra hur kvaliteten i företagets verksamhet fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gäller samtliga vårdgivare i hälso- och sjukvården.

 

Av företagen inom specialistvården säger 37 procent att de inte har rapporterat till Socialstyrelsens patientregister. Det är siffror som vi ser allvarligt på, eftersom det är lagkrav på att alla vårdgivare som bedriver slutenvård eller läkarbesök inom öppenvård (som inte är primärvård) ska rapportera in till Socialstyrelsens patientregister varje år. Det är viktigt att våra medlemsföretag lever upp till denna skyldighet.

Det tycks i undersökningen som att den lagstadgade skyldigheten att upprätta en patientsäkerhetsberättelse nu har fått genomslag bland medlemsföretagen. I förra årets undersökning var det sex av tio företag som hade upprättat en patientsäkerhetsberättelse. I årets undersökning är det drygt nio av tio företag som har upprättat en sådan. Det är en glädjande förbättring. Vårdföretagarna uppmuntrar till största möjliga transparens om hur vi som privata vårdföretag arbetar med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. På så sätt kan vi alla bidra till förtroendet för den privat drivna hälso- och sjukvården.