Jobbhälsobarometern 2014

Jobbhälsobarometern är en undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor som visar att anställda i privat vård och omsorg trivs bättre än kollegorna i kommuner och landsting.

Årets jobbhälsobarometer bekräftar det tidigare barometrar visat: Anställda i privat vård och omsorg trivs bättre än kollegerna i kommuner och landsting. I den politiska debatten om vinster i välfärden påstås emellanåt att anställningsförhållandena i privat vård är sämre och att medarbetarna vantrivs. De ”tvingas springa fortare”. Det är inte sant.

Medarbetare i privat vård:

• Är stoltare över sin arbetsplats
• Är mer nöjda med arbetsledningen
• Är mer nöjda med arbetsmiljön
• Är betydligt mer nöjda med lönen
 

Jobbhälsobarometern genomförs av Sveriges Företagshälsor och är landets största nationella representativa årliga undersökning om arbetsmiljö och hälsa. Den omfattar ett representativt urval av 9 054 personer i ålderns 20-65 år, av vilka arbetar 1 601 inom vård- och omsorg. På Vårdföretagarnas uppdrag har Sveriges Företagshälsor tagit fram uppgifter för näringsgrenen Vård- och omsorg och uppdelad på kommunal, landsting respektive privat sektor.

Läs undersökningen (.pdf)