Blöjvägning – En myt blir till

Dagens Nyheter startade den 11 oktober 2011 rapporteringen om äldreboendet Koppargården och deras dåvarande ägare Carema. Det blev en serie artiklar som började som en granskning av missförhållanden i enskild verksamhet, men som efterhand utvecklades till strukturell kritik mot vissa huvudmän inom välfärden. Flera begrepp som Dagens Nyheter använde blev symboliska för de som ville ta tillfället i akt och kritisera utvecklingen av mer valfrihet inom välfärden i Sverige.

Ett av dessa begrepp är ”blöjvägning”. Blöjvägning gick från att vara en beskrivning av en praktik på ett äldreboende till att bli ett koncept i sig självt. Det skedde en omfattande mytbildning kring begreppet blöjvägning som ledde till att ett flertal aktörer – som politiker, opinionsbildare och företrädare från organisationer och intressegrupper – började använda det utan förklaring som något negativt. Det blev en retorisk figur som stod för påstådda destruktiva sidor med välfärdsföretagande. En bild som har mycket lite att göra med verkligheten och den egentliga anledningen till varför man väger blöjor som en del av all välfungerande äldreomsorg.

Denna rapport har som syfte att ge en klarare bild av hur denna mytbildning gick till och hur den kom att användas. Den kommer att kort redogöra för den faktiska situationen och praktiken kring inkontinensskydd, hur mytbildningen kring ”blöjvägning” som begrepp uppkom, hur det utvecklades över tid i olika kanaler, några nedslag i hur det sedan har använts politiskt samt redogöra för en ny undersökning som visar hur blöjvägningsmyten etablerats i den svenska opinionen.

Vårdföretagarna har beställt rapporten, som är skriven finlansjournalisten Hanna Marie Björklund. Vi hoppas att den kan bidra till att blöjmyten punkteras. Den viktiga debatten om äldreomsorgen i Sverige måste fokusera på de verkliga utmaningarna – hur kvaliteten kan säkras, hur valfriheten kan utvecklas, hur vi får resurserna att räcka och hur vi kan locka fler duktiga ungdomar till vård- och omsorgsyrkena.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

 

Läs rapporten här. (.pdf)