Privat vårdfakta 2014

Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt riksdagspartiernas ståndpunkter. Här finns bl a fakta om branschens storlek, kvalitet, valfrihetens utveckling i Sverige och allmänhetens syn på mångfald och konkurrens.

 

Villkoren för privat vård och omsorg är en av valets hetaste frågor. Men i den viktiga debatten finns många missförstånd, faktafel och myter. Som i värsta fall kan leda till att beslut om välfärdens framtid fattas på felaktiga grunder.

2014 års upplaga av Privat vårdfakta är därför viktigare än någonsin.

Här har vi samlat uppgifter om de privata alternativen inom vård och omsorg som vi anser måste finnas med när den moderna välfärden diskuteras.

Till exempel fakta om branschens storlek, vinster och återinvesteringar. Om allmänhetens syn på kvalitet, vinster och valfrihet. Och om patienters, brukares och medarbetares uppfattningar om kvalitet och arbetsmiljö.

Detta valår gör vi också en sammanställning av riksdagspartiernas ståndpunkter kring valfrihet och vinstdrivande företag inom vård- och omsorg. För den som funderar över hur en nyvald riksdag skulle rösta i de frågorna är detta en nog så intressant läsning.

I skriften rättar vi till några av de direkta felaktigheter som vi vet påverkat allmänhet och beslutsfattare. Vi visar att vinstmarginalen i vård- och omsorgsföretag inte alls är högre än i övriga näringslivet. Att majoriteten av vårdföretagens ledare är kvinnor. Och att den privat drivna äldreomsorgen håller högre kvalitet än den kommunala enligt både kvalitetsmätningar och nöjdhetsundersökningar.

Är det något du saknar eller vill diskutera är du välkommen att höra av dig.

Här hittar du hela Privat vårdfakta 2014

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Stockholm, juni 2014