Privat vård bra för patienterna

Patienterna ger högre betyg till vårdcentralerna i privat regi än de offentligt drivna mottagningarna. Det gäller såväl bemötande av patienten, upplevd nytta av sitt besök, tillgänglighet som om patienten skulle rekommendera vårdcentralen till andra i sin närhet. Det skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, i en replik till Jonas Sjöstedt (V) och Eva Olofsson (V) i Barometern Oskarshamns-Tidningen.

 

Jonas Sjöstedt (V) och Eva Olofsson (V) skriver (12 juli) att privata vårdgivare sätter vinstintresset före patienternas behov. Om det vore sant skulle knappast patienterna, i Sveriges kommuner och landstings patientundersökning, värdera den privat drivna sjukvården högre än den landstingsdrivna. Patienterna ger högre betyg till vårdcentralerna i privat regi än de offentligt drivna mottagningarna. Det gäller såväl bemötande av patienten, upplevd nytta av sitt besök, tillgänglighet som om patienten skulle rekommendera vårdcentralen till andra i sin närhet.  

Samtidigt vet vi att personalen hos privata vårdgivare är mer nöjda med sin arbetsgivare än de som är landstingsanställda. Medarbetarna i den privat drivna vården upplever i högre grad att de kan påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras. De är också mer nöjda med samarbetet med sin närmaste chef, arbetsbelastning och sin lön.

Poängen med hälsoval är att patienten själv väljer vårdgivare. Pengarna för vården följer patientens val. Alla vårdgivare, oavsett regi, ska behandlas lika och få samma ersättning för sitt uppdrag. Men i landstinget i Kalmar har de landstingsdrivna vårdcentralerna tillåtits att gå med underskott.  När en vårdcentral, med landstinget i ryggen, kan fortsätta att driva sin verksamhet med underskott så blir spelreglerna i slutänden inte lika. Till skillnad från landstinget har en privat vårdgivare inte några ekonomiska möjligheter att, under en längre period, driva sin verksamhet med förlust.

Ändå försöker Sjöstedt och Olofsson smutskasta vårdföretaget Sensia. Det är knappast något lättvindigt beslut att tvingas lägga ner verksamhet i sjukvården för att den inte går ihop ekonomiskt. Det får konsekvenser för vårdgivaren, för den personal som jobbar där och för patienterna. Mot den bakgrunden är det ett positivt besked att Cityläkarna tar över Sensias hälsovalsavtal i Kalmar, så att patienterna kan fortsätta gå kvar på mottagningen. 

De privata vårdgivarna i länet är populära hos patienterna. Förra året gjorde patienterna över 200 000 besök hos dem. Det är i snitt mer än 500 besök om dagen hos vårdgivare som Vänsterpartiet misstänkliggör utan saklig grund. Vi ser också att 7 av de 10 vårdcentraler i länet som fått högst betyg av patienterna i SKLs senaste patientundersökning är privat drivna. Så kanske har patienterna i Kalmar en annan bild av de privata vårdgivarna än Sjöstedt och Olofsson?  

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikel publicerades i Barometern Oskarshamns-Tidningen 18 juli 2013