Reklam från Region Skåne misstänkliggjorde privata vårdgivare

Efter reaktioner från Vårdföretagarna och privata vårdgivare i regionen har Region Skåne dragit tillbaka en anmärkningsvärd reklamkampanj. I kampanjen framgick att Primärvården i Skåne ger ”Vård för hela slanten. Primärmottagningar med hög medicinsk kvalitet – utan vinstintresse”.

Vårdföretagarna blev nyligen uppmärksammade på en reklamkampanj som som pågick i Helsingborg. Kampanjen syftade till att fler skulle lista sig vid de offentliga vårdcentralerna i nordvästra Skåne. Bakom det anmärkningsvärda budskapet i marknadsföringen till medborgarna stod Primärvården i Region Skåne. 

vård för hela slanten

 

 

 

 

 

 

I informationen till medborgarna förklarades att ”Primärvården Skåne tillhör den offentliga vården. Det innebär att pengarna vi får i form av avgifter och skatter går tillbaka till verksamheten – du får med andra ord vård för hela slanten.” Så har vårdcentralerna i nordvästra Skåne marknadsfört sig, i tidningar, på sin hemsida och i broschyrer som skickats ut till hushållen i Helsingborg. Att vården bedrivs ”utan vinstintresse” är en central del i reklamen.

Region Skåne har ansvar både som beställare och utförare av vården i Skåne. Att i den rollen ifrågasätta de privata vårdgivarnas drivkrafter, ambitioner och kvalitetssträvanden i hälso- och sjukvården fick Vårdföretagarna att reagera mycket starkt.

Vårdföretagarna skickade ett brev till ledningen i Region Skåne för att få svar på om reklamen speglar en bredare uppfattning i regionverksamheten, om hur offentlig och privat sjukvård fungerar. Enligt Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna är problemet nämligen inte bara den bild som ges av privata vårdgivare, utan också av de offentliga.

– Reklamens påståenden stämmer helt enkelt inte. Exempelvis går inte alla avgifter till de offentliga vårdcentralerna tillbaka till vården. Om vårdcentralen går med plus tvingas den ge tillbaka sitt överskott till regionen, som då kan använda pengarna till helt andra saker.

Brevet skickades till förvaltningsledningen för sjukvården i Region Skåne, till regionråd i den styrande alliansen och till media.

Med anledning av den reaktion som kommit från Vårdföretagarna och olika vårdgivare i regionen har reklamen dragits tillbaka och formuleringarna har strykits från regionens hemsida.