Hoppa till innehåll

Bransch­rapport: Vård- och omsorgs­branschens utveckling 2007-2011

    Kapitel

Branschen består av 10 662 företag med en omsättning på 85 mdr kr som tillsammans anställer 118 554 medarbetare. Tillväxten de senaste fem åren ligger på 66 procent och antalet anställda har ökat med 51 procent. Av resultatet efter skatt på 4,6 mdr kr delades 2,3 mdr kr ut till ägare och lika mycket återinvesterades i företagen. Majoriteten av företagen i branschen är mycket små; 93,5 procent har färre än 20 anställda.

Tillväxten i den privata vård- och omsorgsbranschen har varit mycket stark under den undersökta femårsperioden. Branschen har vuxit kraftigt både till omsättning och till antalet anställda.

Vid det brutna kalenderåret 2011/2012 består branschen av 10 662 företag och omsatte det senaste året 85 mdr kr. Tillväxten räknat på omsättningen mellan 2007-2011 ligger på 66 procent.

Antalet medarbetare inom privat vård- och omsorg har de senaste fem åren vuxit från 78 011 till 118 554. En ökning med 52 procent.

Majoriteten av företagen i branschen är mycket små; 93,5 procent har färre än 20 anställda och 99,5 procent av företagen är så kallade SME-företag (small and medium-sized enterprises) med under 250 anställda.

Bland de drygt 118 500 medarbetarna arbetar hälften på ett SME-företag (small and medium-sized enterprises), det vill säga företag med färre än 250 anställda. Hälften arbetar på något av de 55 största företagen som har fler än 250 anställda.

Kvinnor är starkt överrepresenterade bland medarbetarna i branschen, c:a 80%. Av de drygt 5 500 cheferna i företagen är 65 procent kvinnor. En tredjedel av samtliga medarbetare är över 50 år.

Vinstutdelningen uppgick till 2,7 procent av nettoomsättningen, eller 2,3 mdr kr. Av det sammanlagda resultatet efter skatt på 4,6 miljarder kronor återinvesterades 2,3 mdr kr i företagen. Av vinsten efter skatt och räntor delades hälften ut till ägarna och hälften återinvesterades i verksamheten. Under den undersökta femårsperioden återinvesterades en majoritet av vinsten i företagen.

Nedan i den första tabellen beskrivs hur företagen använt vinsten sedan 2007. En majoritet av vinsten återinvesterades i verksamheten.

En nedbrytning av rörelsemarginalen efter storlek i den andra tabellen tydliggör att mindre företag har högre marginaler än större företag. Då 0,5 procent (55st) av företagen anställer hälften av medarbetarna i branschen och har 41 procent av den totala omsättningen särredovisas de 55 största företagen i rapporten för att möjliggöra en relevant analys av branschens utveckling. 

Av de dryga 10 000 företagen i branschen är 2 000 företag med 68 procent av branschens totala antal anställda medlemmar i Vårdföretagarna.

Läs sammanställningen "Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011" här