Märkligt resonemang om personlig assistans

En lokalpolitiker i Oskarshamn tycks mena att den personliga assistansen i kommunen har stjälpt socialnämndens budget. Han försöker skylla detta på att ett stort antal assistansberättigade har valt att ha sin assistans hos en privat anordnare.

Ulf Åman för i Östran den 17 september ett märkligt resonemang. Han tycks mena att den personliga assistans som personer med funktionsnedsättningar i Oskarshamn har och har rätt till enligt gällande lagstiftning har stjälpt socialnämndens budget. Han försöker skylla detta på att ett stort antal assistansberättigade har valt att ha sin assistans hos en privat anordnare.

Hur detta går ihop är svårt att förstå med tanke på att ersättningen för en assistanstimme, som fastställs av regeringen, är densamma oavsett om brukaren har valt att assistansen ska utföras av en privat eller kommunal utförare; 267 kronor per timme år 2012.

Dessutom är det i nuläget många kommuner som inte lyckas bedriva assistans med den ersättningen. De lägger istället ut assistansen på entreprenad och när privata företag tar över lyckas de bedriva verksamheten mer effektivt och med högre kvalitet. Så om Ulf Åman vill spara pengar på assistansen är nog inte hans och Västerpartiets paroll ingen vinst i vård, skola och omsorg rätt väg att gå. Själva grundtanken i valfrihetssystemen är att många olika aktörer ska konkurrera om patienternas eller brukarnas förtroende.

Personlig assistans utförs idag till 55 procent av privata anordnare. Det finns inget annat välfärdsområde där valfriheten är så stor, där brukare eller patienter har samma möjligheter att välja och påverka sin egen omsorg eller vård.

Enligt olika undersökningar som bland annat Försäkringskassan har gjort är också de assistansberättigade nöjda med denna möjlighet att välja och de som har valt privata anordnare är mer nöjda med sin assistans än övriga.

Ulf Åman medger själv att det finns många bra assistansbolag. Men tydligen vill han inte att de assistansberättigade som har valt dessa ska få ha sin assistans kvar hos dem.

För om ingen vinst i vård, skola och omsorg blir verklighet kommer de tvingas byta anordnare. Är det den friheten Ulf Åman förespråkar? 

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Östran.