Mångfald är viktigt för patienterna

Hur landstinget väljer att utforma vårdvalet och ersätta vårdgivarna påverkar hur stor mångfalden blir för patienter som bor på mindre orter i länet.

Allt fler patienter kan välja vårdcentral och mer än sex av tio patienter i Västernorrland säger, enligt Konkurrensverkets uppföljning av vårdvalet, att de har gjort det. Allt fler patienter har också olika vårdcentraler att välja bland på ett rimligt avstånd.

74 procent av patienterna i länet har, enligt samma uppföljning, mindre än tio minuters bilresa längre till sin näst närmaste vårdcentral än till sin närmaste.

När landstingspolitikerna Fredd Sandberg, Ewa Back och Kenneth Westin (s) ifrågasätter vårdvalet i sin debattartikel den 11 september bortser de från vilken betydelse valfriheten har för patienten.

Sandberg, Back och Westin har rätt i att de flesta nya mottagningar sedan vårdvalet infördes har öppnat i länets större städer. Det är knappast förvånande med tanke på att det är där flest människor arbetar, verkar och bor.

Men hur landstinget utformar vårdvalet och ersätter vårdgivarna påverkar också hur stor mångfalden blir för patienter som bor på mindre orter i länet.

I dag måste alla vårdgivare som vill öppna en husläkarverksamhet också kunna erbjuda rehabilitering, BVC, hemsjukvård, mödravård och medicinsk fotvård.

Så bred verksamhet kan det vara svårt för små vårdgivare att driva och på en liten ort finns det heller inte tillräckligt underlag för det.

Vi rekommenderar därför politikerna i landstinget att fundera på om inte den fortsatta utvecklingen av vårdvalet skulle gynnas av ett smalare uppdrag. På så sätt skulle fler små vårdgivare kunna öppna verksamhet och patienter få valfrihet också på mindre orter i länet.

Vi hoppas att Sandberg, Back och Westin ser vilken tillgång de privata vårdcentralerna är, både för patienternas valfrihet och för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården. Mångfalden stärker kvaliteten i hela sjukvården.

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicread i tidningen Ångermanland.