Färre sjukskrivna hos de privata vårdgivarna

Anställda i privata vårdföretag har klart färre sjukdagar än de som arbetar i offentligt driven vård, visar en genomgång som Vårdföretagarna gjort av SCB:s statistik från 2009. Skillnaden är signifikant och gäller för vårdanställda i hela landet.

Vårdföretagarna har gått igenom SCB:s officiella statistik för sjukfrånvaro under 2009 och funnit en tydlig skillnad mellan privata och offentliga arbetsgivare inom vårdsektorn. Av all offentliganställd vårdpersonal var 7 procent (av 232 295 personer) sjuka mellan 15 och 89 dagar under 2009. För privatanställda var samma siffra 5,8 procent (av 70 692 personer).

Skillnaden återkommer i samtliga landsting. För kortare sjukskrivningar är gapet störst i Västernorrland, där andelen sjukskrivna var 60 procent högre hos de offentliga arbetsgivarna. Därefter kommer Blekinge, Gävleborg och Halland.

I Södermanland och Gotland var andelen sjuskrivna i 90 dagar eller längre mer än dubbelt så hög i offentligt driven verksamhet. På tredje och fjärde plats kommer Västmanland och Västerbotten.

Det landsting som lyckats bäst med att hålla skillnaden nere för kortare sjukskrivningsperioder är Dalarna, med 10 procent fler sjukdagar bland offentliganställda. För längre sjukskrivningar har Skåne endast en skillnad på 4 procent.

Läs undersökningen här

Fakta om undersökningen:
All sjukfrånvaro under 2009 på 15-89 dagar samt 90 dagar eller mer (där sjuklönen bekostas av Försäkringskassan) har granskats. Följande verksamheter omfattas av statistiken: Slutenvårdskliniker för primärvård, samt somatisk och psykiatrisk sjukvård, primärvårdsmottagningar med läkare mm, andra allmänpraktiserande mottagningar, specialistläkarmottagningar inom öppenvård, medicinska laboratorier, distriktssköterskemottagningar och barnavårdscentraler, enheter för fysioterapeutisk verksamhet, andra öppna enheter för hälso- och sjukvård (utan läkare), servicehus, servicelägenheter för äldre och ålderdomshem, hemtjänst och dagcentraler för äldre, hemtjänst, dagcentraler och personlig assistans för funktionshindrade.