Vård­indikatorn, mars 2011

Vårdindikatorn tar temperaturen på den offentligt finansierade privata primärvården. Statistiken utgår undersökning med 2 100 respondenter som får svara på ett 15-tal frågor angående möjligheten att själv kunna välja vårdgivare, patientinflytande, väntetid, aspekter vid val av vårdgivare samt synen på privat bedriven offentligt finansierad vård etc.

Vårdindikatorn tar temperaturen på den offentligt finansierade privata primärvården. Vårdindikatorn tas fram i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) som ansvarar för statistikproduktion och resultatanalys. Statistiken utgår från en webb-baserad konsumentundersökning med 2 100 respondenter som får svara på ett 15-tal frågor angående möjligheten att själv kunna välja vårdgivare, patientinflytande, väntetid, aspekter vid val av vårdgivare samt synen på privat bedriven offentligt finansierad vård etc.

Vårdindikatorn visar bland annat att en stor majoritet anser att valfrihet i vården är viktigt och har en positiv inställning till privat vård. Den privata vården får även fler besökare, men informationen upplevs som bristfällig på flera håll.

Läs Vårdindikatorn här.