Sjukfrånvaro i offentlig kontra privat sjukvård

SCB har på uppdrag av Vårdföretagarna undersökt statistiken över lång- och korttidssjukskrivna bland vårdanställda i Sverige. I undersökningen framgår att det finns betydande skillnader i andelen sjukskrivna bland Sveriges olika län. Det framgår också att det finns avsevärda skillnader mellan offentligt anställd och privat anställd vårdpersonal.

I genomsnitt har offentliga vårdgivare 33 procent högre andel sjukskrivna än privata vårdgivare. Totalt är 40 000 personer i vården sjukskrivna.

I Blekinge är skillnaden mellan privat och offentliga vårdgivares sjukfrånvaro störst. Där är 8 procent av de privatanställda inom vården sjukskrivna jämfört med 15 procent av de offentliganställda. Det betyder att den offentliga vården i Blekinge har 90 procent fler sjukskrivna.

Jämtland har den sjukaste vårdpersonalen med 14 procent av privatanställda och 18 procent av de offentliganställda, en skillnad om cirka 23 procent. Friskast är vårdpersonalen i Jönköpings län där 11 procent av de offentliganställda respektive 7 procent av de privatanställda är sjukskrivna.

Tabellerna i undersökningen baseras på SCB:s länsindelade data för 2007 med populationsbegränsning bransch och yrke enligt SNI 2002, tabellen visar andel vårdanställda sjukskrivna över 14 dagar.

I undersökningen ingår över tjugo vårdyrken med en bas på totalt 350 000 personer, däribland läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder och tandläkare. Nationellt är den totala sjukfrånvaron 8 procent (18-65 år, offentligt och privat, 15-89 dagar samt över 90 dagar 2007). En siffra som kan jämföras mot 13,7 % sjukfrånvaro bland offentligt vårdanställda.

Läs undersökningen Sjukfrånvaro i offentlig kontra privat sjukvård här