Hoppa till innehåll

Välfärdsutredningens slutbetänkande SOU 2017:38

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar: SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Remiss: SOU 2017:38. Dnr: Fi2017/02150/K.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
11 september 2017

Välfärdsutredningens slutbetänkande SOU 2017:38

Kontaktpersoner