Välfärdsutredningens slutbetänkande SOU 2017:38

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar: SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Remiss: SOU 2017:38. Dnr: Fi2017/02150/K.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

11 september 2017


Länk till remiss

Välfärdsutredningens slutbetänkande SOU 2017:38

Kontaktpersoner

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert, Äldreomsorg. tf näringspolitisk chef
+46 8 762 68 84
+46 72 541 6884
Skicka ett mail