Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

14 september 2015


Länk till remiss

VF_opioidberoende_A.pdf

Kontaktperson