Remiss för begreppen vårdprocess och hälsoärende, dnr 4.2.1-30811/2013

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

23 augusti 2013


Länk till remiss

Remiss dnr 4.2.1-30811/2013

Kontaktperson