Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering Dnr.4.1.1.-1685/2015

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

22 december 2015


Länk till remiss

Remiss 4 1 1 1685-2015.pdf