Remiss avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Dnr. 4.1-39055/2013.

Detta ärende

Status


Länk till remiss

VF_4_1_39055_2013_A.pdf

Kontaktperson