Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

25 januari 2015


Länk till remiss

Remiss SOSFS 1999 5 AT.pdf