Remiss avseende förslag om upphävande av SOSFS 2000:9

Remiss avseende förslag till föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska. Dnr.4.1.1-17851/2015.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

4 september 2015


Länk till remiss

VF_4_1_1_17851_2015_A.pdf

Kontaktperson