Hoppa till innehåll

Remiss av delbetänkandet SOU 2013:45 Rätt information – Kvalitet och patient­säkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga. S2013/4478/FS

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
1 oktober 2013

Remiss S2013/4478/FS

Kontaktperson