Remiss ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall. Dnr. 6152/2016.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

15 juni 2016


Länk till remiss

Remiss HSLF_FS 2015_15.pdf

Kontaktperson