Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

Läs Vårdföretagarnas remissvar med synpunkter på Stockholms stads program för upphandling och inköp 170-850/2015.

Detta ärende

Status


Från

Stockholm stad


Svar senast

23 december 2015


Länk till remiss

Remiss 170-850 2015 upphandling.pdf

Kontaktperson