Privata utförare – Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Fi2013/2

Läs Vårdföretagarnas remissvar här.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

11 oktober 2013


Länk till remiss

Remiss (SOU 2013:53) Fi2013/2

Kontaktperson