Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

S2020/00202/SOF

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

 

Vårdföretagarnas remissvar Översyn av yrket personlig assistent

Läs mer på Regeringens webbplats

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

23 juni 2020


Länk till remiss

SOU 2020:01