Om regeringsuppdrag att utreda de nödvändiga förutsättningarna för införande av frivillig generisk förskrivning. Dnr: 589:2012/513639

Detta ärende

Status


Från

Läkemedelsverket


Svar senast

28 september 2012

Kontaktperson