Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

7 oktober 2019


Länk till remiss

Remissen

Kontaktperson