Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Ds 2012:45.

Vårdföretagarnas och Almegas gemensamma remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

28 februari 2012


Länk till remiss

Ds 2012:45