Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2).

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

15 mars 2012


Länk till remiss

Remiss: SOU 2012:2