Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

20 november 2014


Länk till remiss

VF_SOSFS_1992_9_feber7961_2014_A.pdf