Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

16 januari 2015


Länk till remiss

VF_Transplant_Dnr_43346_2014_B.pdf